Våre tjenester

Akershus Eiendomsdrift AS er totalleverandør av tjenester knyttet til drift, vedlikehold, brannsikkerhet og inneklima-relaterte tjenester.

Driften går hovedsakelig ut på:

 • Teknisk drift og vedlikehold av større og mindre næringseiendommer.
 • Kontroll av servicearbeider.
 • Internkontoll
 • Utarbeide og tilpasse branndokumentasjon til bygg
 • Oppfølging av branndokumentasjon
 • Forebyggende brannvern og sikkerhet
 • Skøtsel og planlegging av grøntanlegg
 • Brann- og tyverialarmer, samt adgangskontroll
 • Telefon og data installasjoner
 • Container utleie
 • Opprydding og bortkjøring

 

Snømåking med ATVVi tilbyr også snørydding med vår ATV som gjør at vi er fleksible med plass og beliggenhet. For fortau og trange plasser så er dette en økonomisk løsning for deg som gårdeier.

Akershus Eiendomsdrift AS er leverandør av klassiske vaktmestertjenester og kan tilby løpende drift og vedlikehold av alle typer næringseiendommer. Vi opererer primært på østlandsområdet, men har også landsdekkende avtaler.

 

Referanser

kunde 1

kunde 2

kunde 3


Akershus Eiendomsdrift AS, Etterstadsletta 29A, 0660 Oslo, +47 418 50 300, post@akershuseiendomsdrift.no
Webdesign © www.mayaulverud.no